Twoje bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo własne oraz najbliższych jest najważniejszą rzeczą dla człowieka. Rozwój narodów odbywać się może jedynie w czasie pokoju. Podejmowałem temat bezpieczeństwa nie tylko na forum Parlamentu Europejskiego i w debacie publicznej, ale zwracałem także uwagę na konkretne działania:

  • Ład jako podstawa wolności
    Polska, choć nie była dotąd bezpośrednio zagrożona terroryzmem, powinna zdecydowanie poprzeć nowe inicjatywy UE mające na celu zwalczanie działalności terrorystycznej („Tak” dla dyrektywy antyterrorystycznej, www.wszystkoconajwazniejsze.pl, 2.02.2016r.).
  • Europa musi uwierzyć w siłę własnej cywilizacji, działać z odwagą przeciw terroryzmowi
    Cywilizacje przestają istnieć jeśli nie wierzą w moc własnych wartości. Europa musi powrócić do swego źródła jakim jest chrześcijaństwo i uformowana na jego gruncie kultura (wywiad dla wpolityce.pl, „Europa musi uwierzyć w siłę własnej cywilizacji i działać z odwagą przeciw terroryzmowi”, 25.11.2015r.).
  • NATO oraz Europejska Wspólnota Obronna UE filarami bezpieczeństwa Europy, podniesienie wydatków na obronę
    NATO i sojusz z USA jest podstawą bezpieczeństwa Europy. Wspólna polityka obronna UE nie może zastąpić Sojuszu Atlantyckiego, ale powinna być jego uzupełnieniem. Wystąpiłem do KE z wnioskiem o to by zachęcała wszystkie państwa UE do podniesienia wydatków na obronę. Jest to warunek naszego bezpieczeństwa (pytanie pisemne do Komisji Europejskiej, 1 grudnia 2016r.).

Interpelacje