Europejski dokument podróży jest instrumentem niezbędnym do odpowiedniego zarządzania polityką azylową. Obowiązkiem Unii Europejskiej jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państw członkowskich, dlatego niedopuszczalny jest brak kontroli nad osobami, których unijna polityka azylowa nie objęła. Konieczne jest przyspieszenie procesu wydawania i ujednolicenia dokumentów oraz wprowadzenie systemu zabezpieczeń, by osoby takie bez zbędnej zwłoki mogły opuszczać granice Unii Europejskiej. W głosowaniu zdecydowałem się poprzeć projekt rezolucji.