Obrona prześladowanych chrześcijan

Prześladowanie chrześcijan na Bliskim Wschodzie przybiera przeraźliwe rozmiary. Mamy moralny obowiązek pomóc naszym braciom w tym dramatycznym dla nich momencie. Dlatego też prowadziłem kampanię na rzecz:

  • Dwukrotnego zwiększenia pomocy humanitarnej Polski dla uchodźców przebywających w Libanie i Jordanii.
  • Stanowczej obrony prześladowanych chrześcijan na arenie międzynarodowej. Chciałbym żeby działania UE w tej sprawie były bardzo zdecydowane. Pan Premier Renzi dwa tygodnie temu powiedział „nie ma zgody na prześladowanie chrześcijan” – trzymam go za słowo. My bronimy Meriam Ibrahim i bronimy prześladowanych chrześcijan (…) także dlatego, że chrześcijaństwo jest podstawą cywilizacji europejskiej. – przemówienie na posiedzeniu plenarnym PE, 17 lipca 2014r.
  • Ciągłego monitorowania stanu bezpieczeństwa w obozach dla uchodźców i reagowanie na przypadki dyskryminacji chrześcijan.
  • Udzielania praktycznej pomocy humanitarnej uchodźcom przebywającym w obozach na Bliskim Wschodzie (Jordania, Liban, Turcja). Potrzebna jest pomoc żywnościowa, dostarczanie odzieży, podstawowej opieki zdrowotnej oraz organizacji zajęć szkolnych dla dzieci.