Zadaniem operacji pokojowych jest stabilizacja w rejonie objętym konfliktem. W oparciu o swój autorytet społeczność międzynarodowa angażuje się w jego rozwiązanie. UE, chcąc być aktywnym podmiotem polityki światowej, nie może uciekać od odpowiedzialności za bezpieczeństwo międzynarodowe, co ma szczególne znaczenie w krajach Afryki. W związku z szansą, że te operacje osiągną swoje cele, zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania.