Skala kryzysu migracyjnego powoduje, że nie możemy stracić z pola widzenia problemu przestrzegania praw człowieka w przypadku uchodźców. Zgadzam się, że wśród nich szczególną uwagą powinny zostać objęte kobiety i dzieci. Wsparcia finansowego wymagają również organizacje, które pomagają tym osobom. Obok tych trafnych uwag sprawozdanie zawiera szereg kwestii budzących moje wątpliwości.

Po pierwsze, zaciera granicę między ,,uchodźcami” a ,,migrantami”. Po drugie, nie koncentruje się na podstawowych kwestiach, ale ujmuje również takie zagadnienia jak polityka integracyjna i polityka rynku pracy. Przykładem jest apel o pełnię praw, w tym mieszkanie i kształcenie, także dla nielegalnych migrantów. Ponadto w sprawozdaniu wzywa się do stworzenia trwałych i obowiązkowych programów relokacji. Postulaty te są zbyt daleko idące i niejasne, dlatego zagłosowałem przeciw rezolucji.