Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku, pokazał nieefektywną kontrolę nad sektorem finansowym. Brak odpowiednich regulacji oraz przepisów spowodował perturbacje na rynku finansowym. W związku z tym należy wprowadzić przepisy, które skutecznie ograniczą możliwość powtórzenia podobnej sytuacji w przyszłości. Postanowiłem głosować za przyjęciem wniosku o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE.