Szanowna Pani Poseł! Pani – być może nie bez racji – powiada, że pomoc dla Erytrei będzie źle adresowana, tak? Trafi nie tam, gdzie potrzeba, bez pożytku społecznego. W związku z tym prosiłbym o konkluzje, o pozytywne pomysły: jak ma wyglądać inna struktura pomocy dla Erytrei, jak kontrolować wydatki, jeśli są one marnotrawione? Lepiej wskazywać pozytywne rozwiązania niż uprawiać tylko krytykę. Ciekawe, jaki Pani ma pomysł na tę pomoc i jej ustrukturyzowanie.