Dla Wrocławia, Dolnego Śląska i Opolszczyzny

Jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, promowałem polskie dziedzictwo historyczne. Dziś kontynuuję tę pracę w Parlamencie
Europejskim.

  • Wraz z władzami Wrocławia doprowadziłem do pierwszego, międzynarodowego wydania „Orędzia polskich biskupów do biskupów niemieckich”, wielkiego aktu jedności europejskiej.
  • W 2007 roku założyłem Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, przyczyniłem się także do budowy Centrum Historii Zajezdnia. Dziś kieruję Radą Programową tej instytucji.
  • Promuję Drogi św. Jakuba, jako europejskie szlaki kulturowe, przyczyniając się w ten sposób do promocji Dolnego Śląska i Opolszczyzny w Europie.