Uważam, że to sprawozdanie nie jest w pełni wyważone. Owszem, musimy inwestować w integrację, aczkolwiek integracja musi zawierać również prawa i zobowiązania. Jestem zdania, że sukces możemy osiągnąć wyłącznie wtedy, gdy obie strony wyrażą chęć ponoszenia odpowiedzialności i zobowiązań, w związku z czym jestem przeciwny sprawozdaniu w proponowanym kształcie. Zagłosowałem przeciw przyjęciu dokumentu.