Jawność nie jest postulatem politycznego idealizmu. Transparentność jest czymś, co sprzyja dobrej jakości rządzenia. I odwrotnie, czym mniej jawności tym więcej rażących błędów, za które nikt nie odpowiada.

Niestety, instytucje unijne wbrew zasadom traktatowym nie dają dobrego przykładu w tej sprawie. Potwierdza to sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdecydowana większość spraw dotyczy braku przejrzystości w działaniu instytucji unijnych i ograniczonego dostępu do dokumentów. Jeśli do tego dodamy praktyczne blokowanie przez komisję Barroso europejskiej inicjatywy prawodawczej, to trudno dziwić się bardzo bliskiemu zaufaniu obywateli do UE. Mam poczucie, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie potrafi zmienić praktyki instytucji, które podlegają jego ocenie.

Tymczasem potrzebna jest głęboka zmiana jawności i urealnienia praw politycznych obywateli. Takie instytucje jak prawo do zgłaszania petycji czy Europejska Inicjatywa Ustawodawcza muszą być realnymi instrumentami wpływu. Wreszcie, decyzje samego Parlamentu europejskiego muszą być jawne. Wszystkie te postulaty postawie na forum Komisji ds. konstytucyjnych, która rozpoczęła prace nad reformą procedur parlamentarnych.

14 stycznia 2015 – w polityce.pl