Wsparcie polskich firm

Unia Europejska powinna stać na straży ładu i sprawiedliwości na rynku wewnętrznym. Nie zawsze jednak wywiązuje się ze swojego zadania, pozwalając na dyskryminację mniejszych fi rm względem tych o statusie monopolisty. Nie możemy na to pozwolić, prawa polskich firm powinny być respektowane.

  • Wspieram polskie przedsiębiorstwa konkurujące z firmami o pozycji dominującej na terenie Europy, stosując unijną zasadę konkurencyjności.
  • Wywieram ciągłą presję na Komisję Europejską – ciało wykonawcze UE, które powinno stać na straży gwarancji traktatowych (5 wystąpień oraz pytanie do Komisji Europejskiej, podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w sprawie gwarancji traktatowych).
  • Ponaglam Komisję Europejską w sprawie dyskryminowania polskiej spółki FAKRO, przez jednego z potentatów na rynku produkcji okien. Wielokrotnie nagłaśniałem ten problem (TV Republika, „To pogwałcenie praw zagwarantowanych w traktatach”, 12.07.2016r.).