Wzrost cyberprzestępstw to poważne zagrożenie dla dzisiejszego bezpieczeństwa, ich znaczenie wciąż rośnie. Popieram wniosek, który uwzględnia znaczenie tych przestępstw i ma na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Europie. Efektywna wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi w sprawach bezpieczeństwa z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności to duże wyzwanie stojące przed Unią Europejską, ale nie ma innego sposobu na radzenie sobie z takimi zagrożeniami.