Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Poseł! Wedle mojej pamięci to socjaliści byli jedną z grup, która spowalniała prace nad dyrektywą PNR. Parę tygodni temu Komisja wystąpiła z nowym projektem dyrektywy antyterrorystycznej. To jest dobra dyrektywa. Chciałbym zapytać panią jako przedstawicielkę grupy socjalistów, czy socjaliści poprą dyrektywę antyterrorystyczną przedłożoną przez Komisję czy tak jak w przypadku dyrektywy PNR będziemy mieć do czynienia z blokowaniem prac nad nią?