W związku z tragicznymi w skutkach zamachami, do których doszło w dniu 13 listopada 2015 r. w Paryżu, wydaje się, że należy uczynić więcej, aby uniemożliwić terrorystom i przestępcom przemieszczanie się między państwami członkowskimi oraz by ograniczyć dostępność nielegalnej broni i materiałów wybuchowych. Niezbędne są pilne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszych państw, a także by zagwarantować ich wolności przy jednoczesnym nasileniu walki z ekstremizmem i terroryzmem.

  1. Do jakiego stopnia dowiedziono istnienie problemów z wymianą informacji w państwach członkowskich i pomiędzy nimi?
  2. Jakiego rodzaju poprawa w tym zakresie zalecana jest w celu zapobiegania przemieszczaniu się przestępców i przepływowi nielegalnej broni między państwami członkowskimi?
  3. Wprowadzenie jakich dalszych środków planują państwa członkowskie i Frontex w celu zapobiegania wkraczaniu ekstremistów na terytorium UE przez jej granice zewnętrzne?