Miarą odpowiedzialności jest troska o bezpieczeństwo obywateli i Parlament Europejski uczyniłby bardzo dobrze, gdyby był zgodny co do ochrony naszych granic zewnętrznych i wdrożenia takich inicjatyw jak dyrektywa PNR. Ja się bardzo dziwię, że Pani oprotestowuje te inicjatywy i chcę zapytać: w imię jakich racji socjaliści się temu przeciwstawiają? Czy to jest Pani zdanie osobiste, czy całej grupy politycznej? Jestem tym bardzo zdziwiony.