Skuteczne zwalczanie terroryzmu i przestępczości transgranicznej wymaga intensyfikacji współpracy między organami policyjnymi i sądowymi państw Unii Europejskiej. Rozpoczęcie w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA pozwoli na dostęp on-line do bazy tego państwa. W ten sposób służy zacieśnianiu współpracy organów ścigania i skuteczniejszemu wykrywaniu przestępstw na obszarze Unii Europejskiej. Zagłosowałem więc za przyjęciem rezolucji.