Aktywna współpraca z obywatelami

W mojej pracy staram się być jak najbliżej ludzi. Spotykając się często z różnymi środowiskami, można przekonać się co jest naprawdę ważne dla mieszkańców. Mandat parlamentarny i każda funkcja polityczna ma także swoją odpowiedzialność społeczną, dlatego wspieram inicjatywy:

  • 2 maja – Święto Flagi Narodowej na wrocławskim Rynku, jako spotkanie wokół tego co nas łączy, a nie dzieli.
  • Europejskie Forum Młodych – spotkania studentów z kilkunastu państw europejskich na seminariach i debatach w Brukseli i we Wrocławiu. Już dziś należy rozpocząć dyskusję z młodym pokoleniem o przyszłości Unii Europejskiej.
  • „Rzeczpospolita Śpiewająca” to radosne Święto Niepodległości, coroczny koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci, studentów i dorosłych, ale także warsztaty dla dzieci w szkołach i regularna praca muzyczna ze studentami.

Jestem wszędzie tam, gdzie dzieją się ważne inicjatywy społeczne i edukacyjne w naszym regionie.