Należy poprzeć główną myśl projektu sprawozdania, gdyż zarówno na szczeblu UE, jak i na poziomie globalnym ważne jest, by przy zaangażowaniu zasobów finansowych pomagać efektywniej, poprawiać jakość naszej pomocy rozwojowej. Ciekawym rozwiązaniem jest współpraca z sektorem prywatnym poprzez instrumenty łączone i w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Godne uwagi są wszystkie wynegocjowane kompromisy z wyjątkiem kompromisu nr 2, który dotyczy osłabienia kryteriów oficjalnej pomocy rozwojowej. Całościowo, głosowałem za przyjęciem rezolucji.